Visit Calvià logotipo

Visit Calvià Vacances a Mallorca – Calvià múltiples destinacions només en un lloc. Palmanova, Santa Ponça, Magaluf, Peguera, Portals Nous, Costa d’en Blanes, Cala Vinyes…

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
PER A FUNDACIÓ CALVIÀ 2022

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES

Fundación Calvià 2004

Els estatuts de la Fundació Calvià 2004 estableixen, a l’article 4, que la finalitat de la Fundació es l’organització, promoció i realització d’activitats i esdeveniments de caràcter cultural, turístic, esportiu i altes d’interès general i social, així com aquelles actuacions de tipus preparatori, de difusió, promoció i captació de recursos i, especial i preferentment de patrocinis públics i privats, que es destinaran íntegrament a l’organització de les activitats que es duguin a terme per la Fundació, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim d’estades hoteleres en el municipi durant els mesos de menor afluència de turistes.

Anualment, el mes de desembre, el Patronat de la Fundació ha d’acceptar el Pla d’actuació per a l’any següent i aprovar el seu pressupost.

La voluntat del Patronat de la Fundació és que el pla d’activitats aglutini aquells esdeveniments i altres actuacions que permitin complir amb el seu objectiu fundacional, que es pot descriure en:

  • Projectes, actuacions, celebracions i esdeveniments que contribuexin a la creació del producte, la promocio, comercialitzacio i diversificació turística de Calvià
  • Jornades, trobades, conferències, congressos, simposis i fòrums, exposicions, tallers, viatges de premsa (press trips), viatges de familiarització (fam trips), workshops o accions similars
  • Altres accions que es puguin valorar d’acord amb l’espirit de la Fundació

Per aquest motiu i de cara a la pròxima aprovació del pla d’activitats 2023 de la Fundació Calvià, és voluntat d’aquesta entitat que, aquelles empreses, organismes o persones que puguin presentar un projecte que sigui d’interès general i/o especific, que repercuteixi en benefici de l’objecte fundacional i pugui formar part d’aquest pla d’activitats 2023 ens facin arribar la seva proposta mitjançant el qüestionari que s’adjunta en el següent link.