Visit Calvià logotipo

Visit Calvià Vacances a Mallorca – Calvià múltiples destinacions només en un lloc. Palmanova, Santa Ponça, Magaluf, Peguera, Portals Nous, Costa d’en Blanes, Cala Vinyes…

Platja per gossos Punta
Marroig

Punta Marroig ( Platja amb gossos Mallorca ) és una petita cala situada en Palmanova en la qual està permès accedir amb gossos.

La cala se situa entre les platges de Es Carregador i de Palmanova. Es tracta d’una zona molt cèntrica del municipi en la qual a més de gaudir de platges, existeixen múltiples opcions de serveis associats.

La cala de Punta Marroig és, juntament amb la Cala des Gats , en Costa de la Calma, és l’opció que t’ofereix el municipi de Calvià per a poder gaudir del bany amb la teva mascota (gos).

Normes d’ús

  1. Propietaris responsables: els propietaris dels cans seran responsables del comportament del seus animals.
  2. Els cans podran circular lliurement sense corretja per la zona definida i delimitada en el Decret de Batlia del 12 de juliol de 2016 (BOIB núm 91 de 19.07.16). Els cans no podran traspassar aquests límits, evitant en tot moment la circulació d’aquests a platges i zones de banys confrontat.
  3. Cans potencialment perillosos: els cans catalogats com a potencialment perillosos segons el Reial Decret 287/2002 de 22 de març, no podran circular sense corretja, ni anar sense morrió en cap cas.
  4. Queda prohibit l’abandonament d’excrements dins i fora de la zona habilitada. El propietari haurà de recollir les deposicions i depositar-les en contenidors de residus sòlids urbans.
  5. El propietari serà responsable dels danys físics i psíquics que puguin ocasionar els seus animals.
  6. Tots els cans hauran de disposar de microxip i les vacunacions i/o tractaments obligatoris.
  7. S’estableix un horari d’ús de 8 a 20h.
  8. L’Ajuntament de Calvià vetlarà el correcte ús de l’entorn i el compliment de les ordenances municipals.

Platja amb gossos Mallorca

Punta Marroig

Descubre Playa de perros

Playas de la zona

Santa Ponça - El Toro - Costa de la Calma
Playa con perros Mallorca Cala des gats , dog beaches in mallorca