Visit Calvià logotipo

Visit Calvià Vacances a Mallorca – Calvià múltiples destinacions només en un lloc. Palmanova, Santa Ponça, Magaluf, Peguera, Portals Nous, Costa d’en Blanes, Cala Vinyes…

Cala des Gats (Platja
per gossos Mallorca)

Cala des Gats ( Platja per gossos Mallorca ) és una petita cala que es troba en Costa de la Calma  a la qual està permès accedir amb gossos.

Aquesta cala es troba en l’espai delimitat entre Punta des Gats i Cala Blanca, i s’accedeix pel carrer Bellavista núm. 102. Es tracta d’una zona paradisiáca, pròxima a altres platges, ideal per a compartir una jornada de platja amb el gos.

Juntament amb Cala Punta Marroig (Palmanova), Cala des Gats és l’opció que t’ofereix el municipi de Calvià per a poder gaudir del bany amb la teva mascota (gos).

NORMES D’ÚS

  1. Propietaris responsables: els propietaris dels cans seran responsables del comportament del seus animals
  2. Els cans podran circular lliurement sense corretja per la zona definida i delimitada en el Decret de Batlia del 12 de juliol de 2016 (BOIB núm 91 de 19.07.16). Els cans no podran traspassar aquests límits, evitant en tot moment la circulació d’aquests a platges i zones de banys confrontat.
  3. Cans potencialment perillosos: els cans catalogats com a potencialment perillosos segons el Reial Decret 287/2002 de 22 de març, no podran circular sense corretja, ni anar sense morrió en cap cas.
  4. Queda prohibit l’abandonament d’excrements dins i fora de la zona habilitada. El propietari haurà de recollir les deposicions i depositar-les en contenidors de residus sòlids urbans.
  5. El propietari serà responsable dels danys físics i psíquics que puguin ocasionar els seus animals.
  6. Tots els cans hauran de disposar de microxip i les vacunacions i/o tractaments obligatoris.
  7. S’estableix un horari d’ús de 8 a 20h.
  8. L’Ajuntament de Calvià vetlarà el correcte ús de l’entorn i el compliment de les ordenances municipals.

Platja per gossos Mallorca

Cala des gats

Descubre Playa de perros

Playa con perros Mallorca Cala des gats , dog beaches in mallorca

Playas de la zona

Santa Ponça - El Toro - Costa de la Calma